spacer Romana English Magyar
sm services
Gravură laser
Litere volumetrice
Print Outdoor
Print
Indoor

POLITICA DE PROTECTIE A CONFIDENTIALITATII DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CADRUL S.C. SM SERVICES S.R.L.

SC SM SERVICES S.R.L. este o persoana juridica romana, care are ca obiect principal activitati de editare, mai exact activitati de productie publicitara.

SM SERVICES S.R.L. cu sediul social in Romania, judetul Cluj, mun. Cluj-Napoca, Str. Vasile Lupu nr 42, C.U.I. RO 14546856, Nr. O.R.C. J12/585/2002, colecteaza si proceseaza datele dvs. personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Utilizarea datelor personale:
SM SERVICES S.R.L. colecteaza si prelucreaza datele dvs. personale in urmatoarele scopuri:
a. pentru indeplinirea obligatiilor legale care revin in sarcina S.C. SM SERVICES S.R.L. in contextul serviciilor prestate sau efectuarea verificarilor si formalitatilor aferente incheierii contractului de prestari servicii cu S.C. SM SERVICES S.R.L.;

Prin completarea datelor in formularele disponibile la SM SERVICES S.R.L., Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a S.C. SM SERVICES S.R.L. si isi da acordul extres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate.

b. pentru desfășurarea relației contractuale dintre S.C. SM SERVICES S.R.L. și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de prestări servicii, facturării și distribuirii facturilor, informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achizitionate; corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarii oricărui interes legitim al S.C. SM SERVICES S.R.L., pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;
c. in scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile S.C. SM SERVICES S.R.L;

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dvs. pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:
• consimtamantul dumneavoastra; • încheierea, respectiv executarea contractului de prestări servicii încheiat cu S.C. SM SERVICES S.R.L;

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:
• autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Pastrarea datelor personale Datele personale vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale
In legatura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si in baza conditiilor specificate in legea 677/2001 si in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:
• dreptul de acces la datele personale care va privesc;
• dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;
• dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de ex. cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus);
• dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in anumite circumstante (de ex. atunci cand dumneavoastra contestati exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date);
• dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protecția datelor;
• dreptul de a va opune prelucrarii;
• dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale.
Incepand cu data intrarii in vigoare a Regulamentului UE 679/2016, respectiv 25 mai 2018, veti beneficia si va veti putea exercita suplimentar :
- Dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicitari catre SM SERVICES S.R.L. pentru stergerea evidentelor datelor personale din mediul on-line;
- Dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastra;
- Dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator.
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta notificare sau in legatura cu utilizarea de catre SM SERVICES S.R.L. a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile legale de comunicare, precizand, totodata, numele, adresa postala sau de email (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon precum si scopul cererii dvs.

spacer
spacer

Copyright © 2012-
2018 SM Services  

website by a.idee